Terug naar de verhalen
Luc Van Ammel

Bij De Stroomlijn
werk je ook
aan een goede
worklifebalance

Luc Van Ammel, Algemeen Directeur

“Meer dan 40% van alle collega’s werkt deeltijds. Iets wat ook een positieve impact heeft op het ziekteverzuim. In een contact center is dat vaak 14 à 15%, terwijl wij gemiddeld aan zo’n 4% zitten.”