Disclaimer

Deze e-maildisclaimer is ontwikkeld door De Stroomlijn CVBA voor e-mails uitgaande van een De Stroomlijn e-mailadres.

De Stroomlijn treedt op als klantencontactcenter voor nutsbedrijven die actief zijn in de distributie van elektriciteit, gas, riolering, drinkwater en kabeltelevisie. De maatschappelijke zetel van De Stroomlijn is gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en is ingeschreven in de KBO onder het nummer 0886.337.894.

Deze e-mail en zijn eventuele bijlagen zijn strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Deze e-mail en zijn eventuele bijlagen kunnen informatie bevatten voor beperkt gebruik of onderworpen aan copyright of andere wetsbepalingen.

Als u deze e-mail per vergissing ontvangt of indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken u in dat geval ons dit per kerende te laten weten en het bericht daarna te vernietigen.

Alle (elektronische) berichten naar en van De Stroomlijn kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne voorschriften, ter bescherming van onze activiteiten en/of om mogelijke ‘malware’ te verwijderen. E-mails zijn niet veilig en fouten zijn altijd mogelijk door onderschepping, wijziging, verlies of vernietiging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat ze geen virussen bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, wordt geacht deze risico's te aanvaarden. De Stroomlijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor om het even welke schade die voortvloeit uit ontvangst of gebruik van deze e-mail.