Terug naar de verhalen
Hanne

Bij De Stroomlijn 
kom je terecht in
een warm team

Hanne, klantenadviseur

“De goede band met de collega’s is één van de hoofdredenen waarom ik hier graag werk. Op iedere site is er ook een ‘gezellige bende’ die leuke activiteiten organiseert.”