Terug naar de verhalen
Miguel Claeys

Bij De Stroomlijn
heb je alle ruimte
om te groeien

Miguel Claeys, teamcoach

“Een Stroomlijner is iemand die uitdagingen niet uit de weg gaat. Zo verleg je je eigen grenzen.”